Pseudogobiopsis rubrimaculosa Allen & Larson, 2020

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Pseudogobiopsis Koumans, 1935

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny