Pseudocrenilabrus pyrrhocaudalis Katongo, Seehausen & Snoeks, 2017

Čeleď: Cichlidae Bonaparte, 1835

Rod: Pseudocrenilabrus Fowler, 1934

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny