Pseudojuloides labyrinthus Victor & Edward, 2016

Čeleď: Labridae Cuvier, 1816

Rod: Pseudojuloides Fowler, 1949

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny