Pseudochromis eichleri Gill, Allen & Erdmann, 2012

Čeleď: Pseudochromidae Müller & Troschel, 1849

Rod: Pseudochromis Rüppell, 1835

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny