Pseudolaguvia flavipinna Bhakat, 2019

Čeleď: Sisoridae Bleeker, 1858

Rod: Pseudolaguvia Misra, 1976

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny