Pseudophoxinus iconii Küçük, Gülle & Güçlü, 2016

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Pseudophoxinus Bleeker, 1860

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny