Pteroidichthys caussei Motomura & Kanade, 2015

Čeleď: Scorpaenidae Risso, 1827

Rod: Pteroidichthys Bleeker, 1856

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny