Pteropsaron dabfar Iwamoto, 2014

Čeleď: Hemerocoetidae Kaup, 1873

Rod: Pteropsaron Jordan & Snyder, 1902

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny