Radiicephalus kessinger Koeda & Ho, 2018

Čeleď: Radiicephalidae Osório, 1917

Rod: Radiicephalus Osório, 1917

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny