Rabaulichthys squirei Randall & Walsh, 2010

Čeleď: Anthiadidae Poey, 1861

Rod: Rabaulichthys Allen, 1984

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny