Rakthamichthys mumba Praveenraj, Thackeray, Mohapatra & Pavan-Kumar, 2021

Čeleď: Synbranchidae Bonaparte, 1835

Rod: Rakthamichthys Britz, Dahanukar & Standing, 2020

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny