Saurida lessepsianus Russell, Golani & Tikochinski, 2015

Čeleď: Synodontidae Gill, 1861

Rod: Saurida Valenciennes, 1850

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny