Scriptaphyosemion wieseae Sonnenberg & Busch, 2012

Čeleď: Nothobranchiidae Garman, 1895

Rod: Scriptaphyosemion Radda & Pürzl, 1987

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny