Schistura notasileum Endruweit, Yang & Liu, 2016

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Schistura McClelland, 1838

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny