Sicyopterus elomionearum Lord, Keith, Causse & Amick, 2020

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Sicyopterus Gill, 1860

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny