Sinobatis andamanensis Last & Bussarawit, 2016

Čeleď: Anacanthobatidae von Bonde & Swart, 1923

Rod: Sinobatis Hulley, 1973

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny