Siphamia spinicola Gon & Allen, 2012

Čeleď: Apogonidae Günther, 1859

Rod: Siphamia Weber, 1909

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny