Squalus lobularis Viana, Carvalho & Gomes, 2016

Čeleď: Squalidae de Blainville, 1816

Rod: Squalus Linnaeus, 1758

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny