Steatocranus masalamasoso Ibala Zamba, Weiss, Mamonekene, Schliewen & Vreven, 2022

Čeleď: Cichlidae Bonaparte, 1835

Rod: Steatocranus Boulenger, 1899

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Right bank of the Léfini River at the Masala Ma Sosso rapids, middle Congo basin, 2°55'55"S, 16°07'25"E.

Původní popis

Ibala Zamba, A., Weiss, J. D., Mamonekene, V., Schliewen, U. K. & Vreven, E. J. 2022. Steatocranus masalamasoso, a new species of lionhead cichlid from the Léfini River basin, Congo basin, Africa (Teleostei: Cichlidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters v. 31 (no. 2): IEF-1130: 131-141 [1-11].