Starksia splendens Victor, 2018

Čeleď: Labrisomidae Clark Hubbs, 1952

Rod: Starksia Jordan & Evermann, 1896

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny