Stemonosudis retrodorsalis Ho, Russell, Graham & Psomadakis, 2019

Čeleď: Paralepididae Bonaparte, 1835

Rod: Stemonosudis Harry, 1951

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny