Strophidon dawydoffi Prokofiev, 2020

Čeleď: Muraenidae Rafinesque, 1815

Rod: Strophidon McClelland, 1844

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny