Sueviota pyrios Greenfield & Randall, 2017

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Sueviota Winterbottom & Hoese, 1988

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny