Synodontis orientalis Seegers, 2008

Čeleď: Mochokidae Regan, 1912

Rod: Synodontis Cuvier, 1816

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny