Telestes dabar Bogutskaya, Zupančič, Bogut & Naseka, 2012

Čeleď: Leuciscidae Bonaparte, 1835

Rod: Telestes Bonaparte, 1840

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny