Terelabrus dewapyle Fukui & Motomura, 2015

Čeleď: Labridae Cuvier, 1816

Rod: Terelabrus Randall & Fourmanoir, 1998

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny