Trachinocephalus atrisignis Prokofiev, 2019

Čeleď: Synodontidae Gill, 1861

Rod: Trachinocephalus Gill, 1861

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny