Trachinotus macrospilus Smith-Vaniz & Walsh, 2019

Čeleď: Carangidae Rafinesque, 1815

Rod: Trachinotus Lacepède, 1801

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny