Trichopodus poptae Low, Tan & Britz, 2014

Čeleď: Osphronemidae van der Hoeven, 1832

Rod: Trichopodus Lacepède, 1801

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny