Koumansetta hoesei Kovačić, Bogorodsky, Mal & Alpermann, 2018

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Koumansetta Whitley, 1940

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny