Krusensterniella squamosa Chernova, 2022

Čeleď: Zoarcidae Swainson, 1839

Rod: Krusensterniella Schmidt, 1904

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Off the northeastern tip of Honshu Island, Japan, Pacific, 39°59'N, 142°14'E, depth 194 meters.

Původní popis

Chernova, N. V. 2022. A review of the genus Krusensterniella (Zoarcidae) with description of three new species from the far eastern seas. Voprosy Ikhtiologii v. 62 (no. 2): 127-147.