Kopua yoko Fujiwara, Okamoto & Motomura, 2018

Čeleď: Gobiesocidae Bleeker, 1859

Rod: Kopua Hardy, 1984

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny