Ituglanis amphipotamus Mendonça, Oyakawa & Wosiacki, 2018

Čeleď: Trichomycteridae Bleeker, 1858

Rod: Ituglanis Costa & Bockmann, 1993

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny