Imparfinis usmai Ortega-Lara, Milani, DoNascimiento, Villa-Navarro & Maldonado-Ocampo, 2011

Čeleď: Heptapteridae Gill, 1861

Rod: Imparfinis Eigenmann & Norris, 1900

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny