Ichthyscopus pollicaris Vilasri, Ho, Kawai & Gomon, 2019

Čeleď: Uranoscopidae Bonaparte, 1831

Rod: Ichthyscopus Swainson, 1839

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny