Chromis tingting Tea, Gill & Senou, 2019

Čeleď: Pomacentridae Bonaparte, 1831

Rod: Chromis Cuvier, 1814

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny