Chelidoperca santosi Williams & Carpenter, 2015

Čeleď: Serranidae Swainson, 1839

Rod: Chelidoperca Boulenger, 1895

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny