Chaunacops spinosus Ho & McGrouther, 2015

Čeleď: Chaunacidae Gill, 1863

Rod: Chaunacops Garman, 1899

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny