Characidium tatama Agudelo-Zamora, Tavera, Murillo & Ortega-Lara, 2020

Čeleď: Crenuchidae Günther, 1864

Rod: Characidium Reinhardt, 1867

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny