Glyptothorax stibaros Ng & Kottelat, 2016

Čeleď: Sisoridae Bleeker, 1858

Rod: Glyptothorax Blyth, 1860