Gigantactis cheni Ho & Shao, 2019

Čeleď: Gigantactinidae Boulenger, 1904

Rod: Gigantactis Brauer, 1902

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny