Forcipiger wanai Allen, Erdmann & Jones Sbrocco, 2012

Čeleď: Chaetodontidae Rafinesque, 1815

Rod: Forcipiger Jordan & McGregor, 1898

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny