Fenerbahce devosi Sonnenberg, Woeltjes & van der Zee, 2011

Čeleď: Nothobranchiidae Garman, 1895

Rod: Fenerbahce Özdikmen, Polat, Yilmaz & Yazicioglu, 2006

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny