Eviota pamae Allen, Brooks & Erdmann, 2013

Čeleď: Gobiidae Cuvier, 1816

Rod: Eviota Jenkins, 1903

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny