Caristius litvinovi Kukuev, Parin & Trunov, 2013

Čeleď: Caristiidae Gill & Smith, 1905

Rod: Caristius Gill & Smith, 1905

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny