Cambeva urubici Costa, Feltrin & Katz, 2021

Čeleď: Trichomycteridae Bleeker, 1858

Rod: Cambeva Katz, Barbosa, Mattos & Costa, 2018

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny