Hypsopanchax stiassnyae van der Zee, Sonnenberg & Mbimbi Mayi Munene, 2015

Čeleď: Procatopodidae Fowler, 1916

Rod: Hypsopanchax Myers, 1924

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny