Hypoplectrus maya Lobel, 2011

Čeleď: Serranidae Swainson, 1839

Rod: Hypoplectrus Gill, 1861

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny