Dario huli Britz & Ali, 2015

Čeleď: Badidae Barlow, Liem & Wickler, 1968

Rod: Dario Kullander & Britz, 2002

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny