Acanthoplesiops jessicae Allen, Erdmann & Brooks, 2020

Čeleď: Plesiopidae Günther, 1861

Rod: Acanthoplesiops Regan, 1912

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Typová lokalita

Ka Point, Milne Bay Province, Papua New Guinea.

Původní popis

Allen, G. R., Erdmann, M. V. & Brooks, W. M. 2020. Acanthoplesiops jessicae, a new species of spiny basslet (Acanthoclininae: Plesiopidae) from Papua New Guinea. aqua, International Journal of Ichthyology v. 26 (no. 2): 57-65.